tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: ARCHIWUM DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: Moduł skanowania plików
Przejdź do strony: Moduł integracji danych
Przejdź do strony: Centralna Baza Danych
Przejdź do strony: Repozytorium Plików
Przejdź do strony: Wyszukiwarka pełnotekstowa
Przejdź do strony: PORTAL UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: PORTAL UDOSTEPNIANIA DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: WALIDATOR SKANÓW

WALIDATOR SKANÓW

WALIDATOR SKANÓW pozwala skutecznie zweryfikować poprawność założonych kryteriów jakościowych, jakie musi spełniać każdy zeskanowany dokument.

•       Weryfikacja założonych kryteriów jakościowych dotyczących skanu.

•       Poprawa kadrowania i właściwe obracanie.

•       Wyszukiwanie duplikatów.

•       Wyszukiwanie pustych stron.

Przejdź do strony: POWIĄZANIE Z ARCHIWUM ZAKŁADOWYM
Przejdź do strony: POWIĄZANIE Z ARCHIWUM ZAKŁADOWYM

WALIDATOR SKANÓW