tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: ARCHIWUM DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: Moduł skanowania plików
Przejdź do strony: Moduł integracji danych
Przejdź do strony: Centralna Baza Danych
Przejdź do strony: Repozytorium Plików
Przejdź do strony: Wyszukiwarka pełnotekstowa
Przejdź do strony: PORTAL UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

PORTAL UDOSTEPNIANIA DOKUMENTÓW

PORTAL UDOSTEPNIANIA DOKUMENTÓW umożliwia przeglądanie listy zasobów cyfrowych (listy dokumentów) z możliwością stronicowania, wyświetlania miniatur pierwszej strony i wejścia w szczegóły pliku w celu podglądu treści pliku. Dzięki wykorzystaniu modułu wyszukiwarki zawartość listy zasobów można zawęzić przez użycie funkcji wyszukiwania (wyszukiwanie tekstowe i wyszukiwanie fasetowe).

Realizacja wyszukiwania fasetowego (Faceted Search) w odniesieniu do deskryptorów modelu meta danych

Przejdź do strony: WALIDATOR SKANÓW
Przejdź do strony: WALIDATOR SKANÓW
Przejdź do strony: POWIĄZANIE Z ARCHIWUM ZAKŁADOWYM
Przejdź do strony: POWIĄZANIE Z ARCHIWUM ZAKŁADOWYM

PORTAL UDOSTEPNIANIA DOKUMENTÓW