tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com

Projekty Unijne

Business Online Services Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem opracowania systemu innowacyjnego systemu Autonomiczny Ekstraktor Wiedzy”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i stworzenie prototypu systemu Autonomiczny Ekstraktor Wiedzy. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w efekcie których powstanie prototyp inteligentnego systemu zdolnego do ekstrakcji wiedzy z różnego rodzaju źródeł w celu automatycznej semantycznej organizacji posiadanych zasobów wiedzy.

W wyniku realizacji projektu powstanie prototyp ww. systemu, na bazie, którego Business Online Services Sp. z o.o. w fazie wdrożeniowej wprowadzi do oferty  1 nowy produkt – system umożliwiający ekstrakcję wiedzy z różnego rodzaju źródeł w celu automatycznej semantycznej organizacji posiadanych zasobów wiedzy.

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie 3 zadań, w tym badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. System znajdzie zastosowanie zarówno w administracji publicznej (archiwa państwowe, muzea, służba zdrowia), jak i w sektorze prywatnym.

Całkowita wartość projektu:  1 335 405,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 935 735,90 zł

Business Online Services Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem opracowania systemu innowacyjnego systemu Autonomiczny Ekstraktor Wiedzy”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i stworzenie prototypu systemu Autonomiczny Ekstraktor Wiedzy. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w efekcie których powstanie prototyp inteligentnego systemu zdolnego do ekstrakcji wiedzy z różnego rodzaju źródeł w celu automatycznej semantycznej organizacji posiadanych zasobów wiedzy.

W wyniku realizacji projektu powstanie prototyp ww. systemu, na bazie, którego Business Online Services Sp. z o.o. w fazie wdrożeniowej wprowadzi do oferty  1 nowy produkt – system umożliwiający ekstrakcję wiedzy z różnego rodzaju źródeł w celu automatycznej semantycznej organizacji posiadanych zasobów wiedzy.

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie 3 zadań, w tym badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. System znajdzie zastosowanie zarówno w administracji publicznej (archiwa państwowe, muzea, służba zdrowia), jak i w sektorze prywatnym.

Całkowita wartość projektu: 1 545 160,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 056 642,40 zł