tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com
Przejdź do strony: ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
Przejdź do strony: Obieg korespondencji
Przejdź do strony: Centralny Rejestr Umów
Przejdź do strony: Archiwum Zakładowe
Przejdź do strony: KONTROLA PROCESÓW FINANSOWYCH
Przejdź do strony: Obieg faktur
Przejdź do strony: Kontrola Realizacji Umów
Przejdź do strony: Obieg Zapotrzebowań i Zamówień
Przejdź do strony: Wnioski o wszczęcie postępowania
Przejdź do strony: PROCESY KADROWE I ADMINISTRACYJNE

Obieg Wniosków Urlopowych

Opisywany moduł ma na celu usprawnienie obiegu wniosku urlopowego i procesu zgłaszania nieobecności. Dzięki elastyczności naszego systemu, proces obiegu wniosków urlopowych można dostosować do procedur konkretnego przedsiębiorstwa. System poprowadzi poszczególnych użytkowników przez cały proces, od momentu zgłoszenia wniosku po oznaczenie w końcowym etapie jego zarejestrowania.

Główne korzyści:

  • skrócenie czasu poświęcanego na składanie wniosków urlopowych, procesu akceptacji i rejestrowania wniosków
  • dostęp do informacji na temat statusu złożonego wniosku
  • zestawienia przysługujących i wykorzystanych dni urlopowych
  • szybkie tworzenie raportów oraz planów urlopowych
  • możliwość złożenia wniosku również poza biurem (aplikacja webowa)
Przejdź do strony: Obieg i Rozliczanie Delegacji
Przejdź do strony: Ocena Pracownicza
Przejdź do strony: Obieg Zarządzeń
Przejdź do strony: ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ
Przejdź do strony: Rejestr Środków Trwałych
Przejdź do strony: Rejestr Umów Serwisowych
Przejdź do strony: Zarządzanie Zgłoszeniami Serwisowymi
Przejdź do strony: BOS AUTOMATION
Przejdź do strony: BOS Automation

Obieg Wniosków Urlopowych